Wij bedanken alle kiezers die hun stem hebben uitgebracht. U kunt nu niet meer stemmen. De uitslag van de verkiezingen vindt u medio april op de website.

images/Schermafbeelding_2018-02-09_om_15.36.50.origina.original.png

Het verantwoordingsorgaan beoordeelt en adviseert het bestuur van SPOV. Elke vier jaar wordt het verantwoordingsorgaan vernieuwd. Daarvoor worden verkiezingen gehouden.


Het verantwoordingsorgaan bestaat uit afgevaardigden vanuit de deelnemers, werkgevers en gepensioneerden. Kies binnen uw kiesgroep de kandidaat die het beste uw pensioenbelangen kan behartigen. Zo hebt u invloed op uw pensioen. Stemmen is ook nog eens heel eenvoudig.

Het verantwoordingsorgaan houdt namens u toezicht en is een soort medezeggenschapsraad van ons pensioenfonds. Het behartigt de belangen van de achterban en adviseert het bestuur van het fonds.

U mag stemmen als u op 1 januari 2018 pensioen bij SPOV opbouwt of pensioengerechtigd bent. U ontvangt dan een week voor de verkiezingen een persoonlijke kiescode per post. Hiermee kunt u tot en met 23 maart 2018 stemmen via internet of telefoon.

U kunt tot en met 23 maart 2018 ook telefonisch stemmen. Meer uitleg hierover vindt u in de folder die u een week voor de verkiezingen ontvangt.

terug naar spov
Weet u wat het verantwoordings-orgaan inhoud?